martes, 2 de abril de 2019

Informació pares, cinema festival park
Estimades famílies:
Ens posam en contacte amb vosaltres per informar-vos que el proper dimecres  dia 17 d’abril, realitzarem una sortida al Festival Park per veure una pel·lícula. El preu, que inclou el trasllat en autocar i l’entrada, és de 10€. Per a les famílies que estiguin associades a APA la sortida serà gratuïta. Els alumnes hauran de dur el berenar dins una motxilla petita i que puguin dur penjada a l’esquena. Recordam que aquest dia farem jornada continuada i per tant l’horari de sortida serà a les 14h i a les 15h pels alumnes de menjador.
Atentament,

LES MESTRES D’E.I


Queridas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que el próximo miércoles día 17 de abril, realizaremos una salida al Festival Park para ver una película. El precio, que incluye el traslado en autocar y la entrada, es de 10€ . Para las familias que estén asociadas a APA la salida será gratuita.Los alumnos deberán llevar la merienda en una mochila pequeña y que puedan llevar colgada a la espalda. Recordamos que este día haremos jornada continua y por tanto, el horario de salida será a las 14h y a las 15h para los alumnos de comedor.

Atentamente,
LAS MAESTRAS DE E.I

No hay comentarios:

Publicar un comentario